'Ik hou van creëren; ik hou van het proces dat er iets uit mijn handen onstaat wat er nog niet was. Dat speelde zich altijd vooral af op het platte vlak, met tekenen, schilderen en vormgeven.

In juni 2015 ben ik gaan beeldhouwen in steen, een materiaal dat me goed bleek te liggen. Een strakke vormgeving en sterk lijnenspel laten mijn achtergrond zien als grafisch vormgever.

Mijn eerste thema werd (zeil)boten. Dit komt doordat ik als kind hiermee ben opgegroeid. Het blijkt een goede inspiratiebron en het is fijn de herinneringen en het gevoel vast te houden d.m.v. deze beelden.

Ook het thema vogels, in meer of mindere mate geabstraheerd, neemt een belangrijke plaats in. In dit thema blijkt genoeg ruimte voor het ontdekken en ontwikkelen van mijn vormtaal.

Dit resulteerde in een derde thema: Hemelreikers. Hierbij laat ik de figuratie volledig los laat en richt ik me op de symboliek en gevoelswaarden van de vorm. 

Beweging, stroming, ontwikkeling zijn onlosmakelijk verbonden met mijn werk. Alle thema's representeren het gevoel van vrijheid en avontuur.